Allmänna villkor

Beställning & avbeställning
Beställning av tjänsten Uppstart är bindande. Avbeställning kan ske kostnadsfritt inom 24 timmar från utförd beställning. Därefter debiteras 50% av överenskommet belopp vid avbruten beställning innan leverans. Totalbeloppet faktureras på en 30-dagars faktura. Avbrutet avtal efter leverans av tjänst debiteras med 80% av totalbeloppet. Totalbeloppet faktureras på en 30-dagars faktura.

Avtalsskrivning
Efter beställning är gjord skickas ett digitalt avtal ut för underskrift. Detta ska skrivas under inom fem arbetsdagar. Annars anses beställningen vara avbruten. 

Betalning
Efter avtalet är signerat skickas första fakturan till angiven e-postadress. Så snart fakturan är betald påbörjas produktionen. Resterande fakturor kommer utefter vald faktureringsintervall. Fakturorna är 30 dagar förfalloperiod.

Förfallen faktura
När en faktura förfaller utgår en påminnelse. När påminnelsen är förfallen kommer tjänsterna att stängas av samt att fakturan går vidare till nästa instans. Så snart fakturan är betald aktiveras tjänsterna igen.

Leverans av material
I samband med produktionsstart skickas ett e-post till angiven e-postadress med bekräftelse på produktionsstart. Texter och annat material som ska in på hemsidan ska då levereras inom fem arbetsdagar. Levereras inte material inom angiven period sätts utfyllnads texter och bilder istället på plats. Det är sedan kundens ansvar att byta ut dessa.

Färdig produktion
När produktionen anses vara färdig går det ut ett e-post till angiven e-postadress. I samband med detta ska eventuella ändringar på hemsidan inkomma till oss inom fem arbetsdagar. Inkommer inga ändringar anses produktionen vara färdig och levererad. 

Uppsägningstid
Avtalet ska sägas upp senast tre månader innan avslutad avtalad avtalstid. Om detta inte sker övergår avtalet till ett löpande avtal om en kostnad av 849:-/mån ex moms. Det löpande avtalet har tre månaders uppsägningstid. Inom uppsägningstiden ska hemsida och domän flyttas från Yielder. Fem dagar efter uppsägningstiden stängs tjänsterna ner.

Ägande av domän
Domännamnet kommer ägas av Yielder men med en option att överlåtas efter avtalad avtalstid. Överlåtelse ska inkomma skriftligt till Yielder.