Artscape

West sweden street art trail

Yielder fick i uppdrag av Artscape att skapa en ny hemsida för West sweden street art trail. Vi tog fram templates för olika sidtyper samt modifierade Google maps för att möjliggöra att skapa rutter mellan konstverk.

Utförda tjänster

Hemsida