Om oss

Med en bakgrund från svenska investmentbolag, där vi hjälpt verksamheter från idé till börsnotering, vet vi vad god digital kommunikation är. Denna kunskap vill vi nu sprida till er – för att underlätta med att få ut ert budskap.

För att hålla nere kostnader och hålla snabba ledtider producerar vi all produktion in house. Detta leder även till att vi får en väldigt god kundkännedom samt att ni som kund enbart behöver ha en kontaktperson för all er digitala kommunikation. 

Helt enkelt, en äkta digital fullservicebyrå.

Låt oss hjälpa er med

Certifierade inom Investor relations

Yielder är certifierade inom Investor Relations (IR) från DI Akademi. Certifieringen innefattar bland annat:

Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar), Marknadsmissbruksförordningen, Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Lag om värdepappersmarknad, Informationsplikten för noterade bolag, Regelverken för redovisning, Värderingsmodeller, Finansiell rapportering, Hållbarhetsrapportering och Bolagsstyrning.

Nyheter från oss

Lansering av tjänsten Hypd