Våra tjänster

Investor relations

En av Yielders kärnkompetenser är investor relations, där byrån spelar en avgörande roll för företag som strävar efter att effektivt kommunicera med sina nuvarande och potentiella aktieägare. Med hjälp av våra verktyg underlättar Yielder företagens kommunikation genom att producera och underhålla webbplatser som inte bara följer alla regulatoriska krav utan också skapar en attraktiv och informativ plattform. Dessutom tar de sig an produktionen av informationsfilmer, rapportkommentarer och livestreams inför olika evenemang, som exempelvis en emission. Yielder engagerar sig även i att skapa det grafiska materialet för dokument såsom kvartalsrapporter, memorandum och prospekt, vilket säkerställer en professionell och enhetlig visuell identitet.

referenserLumito AB

NGM Nordic SME

”Det är med fullt förtroende som vi rekommenderar att samarbeta med Yielder. De har under de åren vi samarbetat visat en imponerande lyhördhet, kreativitet och professionalism och levererar sitt arbete med noggrannhet och engagemang varje gång. 

 

Deras kompetens inom både kreativt arbete och tekniska aspekter har varit betydande när vi har arbetat med att förbättra vår digitala närvaro genom bilder, film och skapandet av vår nya hemsida.”

Elin Lindh
Marketing Coordinator, Lumito AB (publ)