Löpande stöd för tillväxtbolag

Yielder erbjuder ett månatligt stöd inom digitala kommunikation för tillväxtbolag i en börsnoterad miljö. Lämna över det tekniska till oss på Yielder så ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Vi hjälper er bland annat med:

Yielder tar fram en helt ny hemsida till ert företag som innehåller alla regulatoriska krav. Sidan är även helt integrerad med MFN för pressmeddelandetjänst etc. Löpande ser Yielder till att hemsidan är helt uppdaterad efter regulatoriska krav samt att texter och bilder är aktuella.

Yielder hjälper er att publicera pressmeddelanden och nyheter i olika kanaler så som MFN och sociala medier.

Yielder tar fram mallar till finansiella rapporter utefter bolagets grafiska profil. Vi hjälper sedan till löpande att föra in texter och siffror hela vägen till färdig rapport.

Yielder erbjuder en unik leveranstid på filmade intervjuer och infomercials. Med 48 timmars varsel är vi på plats hos er för att filma. Leverans av färdig video sker redan efter tre arbetsdagar. Gäller i hela norden!

Livestream är det snabbaste sättet att engagera en publik. Vi kommer ut med full streamningutrustning till er med enbart 48 timmars varsel. Över hela norden! Vi kan dessutom hjälpa till med att bjuda in passande målgrupp.

Small

Pris från

20.000:-/mån

Medium

Pris från

35.000:-/mån

Large

Pris från

50.000:-/mån

Certifierade inom Investor relations

Yielder är certifierade inom Investor Relations (IR) från DI Akademi. Certifieringen innefattar bland annat:

Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar), Marknadsmissbruksförordningen, Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Lag om värdepappersmarknad, Informationsplikten för noterade bolag, Regelverken för redovisning, Värderingsmodeller, Finansiell rapportering, Hållbarhetsrapportering och Bolagsstyrning.